Sofa đơn PDSGSF195

Thông tin sản phẩm

  • Gỗ hoàng dương, gỗ plywood
    Da lộn, da bò
    Bọt biển đàn hồi cao
    Inox 304

Kích thước

  • 1070*955*795

TẢI FILE 3D KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN

(Lưu ý: Quý khách cần kích hoạt tài khoản để có thể tải xuống file 3D miễn phí tại Pondo)